Prezentácie a učebný materiál pre Maturantov

Moja stránka slúži ako pomoc pre maturantov . Budú sa tu nachádzať prezentácie pre každú maturitnú tému , prezentácia pre opis obrázkov, vysvetlenie gramatických pravidiel a základné pravidlá pri tvorbe písania slohových štýlov.